Rømningsøvelse

Brannvernforskriften stiller klare krav til brannøvelser i bedriften. Disse øvelsene skal være basert på bedriftens risikomoment. Det stilles også krav til en viss form og kvalitet, og HMS skal alltid være vektlagt i gjennomføringen.

Norvakt Kirkenes kan gjennomføre øvelser i din bedrift. Vi har god erfaring på dette området, og kan som eksempel nevne evakueringsøvelser med og uten røykutvikling.

Kontakt oss for mer informasjon og et eventuelt tilbud.

Kontakt oss