Slokkeøvelse

En slokkeøvelse gir viktig kunnskap og ekstra trygghet i hverdagen, både for bedriftsledelsen og den enkelte medarbeider.

brannovelse1 brannovelseKurset begynner med en teoretisk gjennomgang av brannutvikling, tiden vi har til rådighet, hvilke slokkemidler vi har og hva disse kan brukes på. Deretter avholdes en praktisk slokkeøvelse der du får anledning til å øve med håndslokkeapparater.

Kontakt oss for mer informasjon og et eventuelt tilbud.

Kontakt oss