Stasjonært vakthold

Byggeplasser, båter ved kai, innehavere av kjøpesentre, branntomter og bedrifter kan ha behov for å beskytte sine verdier og for å sikre ro og orden.

Bruk av stasjonære vektere på byggeplasser, industriområder, konserter og lignende har betydelig forebyggende effekt med tanke på uro og kriminelle handlinger. Våre vektere vil kunne bortvise uvedkommende, sikre området med hensyn til brannsikkerhet, innbrudd og andre typer skadeverk.

Kontakt oss gjerne for mer informasjon og et eventuelt tilbud.

Kontakt oss